TOPLANTILAR

29.03.2018  günü saat 18.00 de  Fatih  Kent Konseyi Genel Kurulu, Ali  Emiri  Efendi Kültür Merkezi  Nikah  Salonunda toplandı. 90  üye çağırıldı, 60  genel kurul üyesi  ile toplantı başlatıldı.
 
1. Yoklama yapıldı.
2. Saygı Duruşu yapıldı ve İstiklal  Marşı okundu.
3. Fatih Kent  Konseyi Genel Sekreteri Hasan SUVER; Kent  Konseyinin  işleyişinin önemi ve geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı.
4. Divan Başkanı ve üyeleri için teklifte bulunuldu ve oy birliği ile oluşturuldu.
-Divan Başkanı: Alim TÜRKYILMAZ
-Birinci Katip:Şeyma SARAÇ
-Divan üye:Hikmet GÜNDÜZ
 
5. 3.Dönem Fatih Kent Konseyi Başkanı Burhan TUNÇ ‘un dönem ile ilgili faaliyet raporunu sundu ..
6. Fatih Kent Konseyi Yürütme Kurulunca kabul edilen; Çalışma Grup Başkanlarının ve Meclis  Başkanlarının geçmiş dönem projeleri ve Meclis Başkanlarının geçmiş dönem içindeki faaliyetleri ile gelecek döneme ilişkin projelerini sundular .
 
     
1.)  SAĞLIK VE SPOR ÇALIŞMA  GUR.(Doç.Dr.Vehbi ALTUNÇUL) ve KADIN MECLİSİ(Gülçin ARDA) nın birlikte yürüttükleri proje.
 
 - Teknoloji bağımlılığının öğrenciye aile hayatına verdiği zararların önlenmesi.
 
SAĞLIK VE SPOR ÇALIŞMA  GUR.(Doç.Dr.Vehbi ALTUNÇUL)un ayrıca;
 
  - Karikatür atölyesi , çocuklara karikatür dersleri verme projesi.
 
2.)ZARARLI MADDELERLE MÜCADELE ve ASAYİŞ ÇALIŞMA GURUBU(Kadri GÖZAYDIN):
    - Sarı ışık projesi (Toplumun dikkatini zararlı alışkanlıklara çekmek ve uyarmak amaçlı.) anlattı.
 
 
3)TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA VE ÇEVRE ÇALIŞMA  GURUBU(HİKMET GÜNDÜZ) ve  KÜLTÜR ve KENTLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇAL. GUR.(Rıza ÇAKMAK)ortak projeleri:
 
- Okullar ve bilgi evlerinde,  Spor kulüpleri işbirliği ile  görsel içerikli sunumlarla  uyuşturucu ile mücadele projesi.
-
4)SOSYAL İŞL.DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE ÇAL.GUR(M.Ender ANLI):
 
- Deprem ve  yangın gibi afetlerle mücadele projesi.
-Hikmet Gündüz ‘in Suriyeli göçmenlerle ilgili projesi.
 7) Fatih Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığını yürütmüş olan Arzu DAYIOĞLU’na yaptığı  çalışmalar karşılığında bir plaket takdim edildi.
  8)  IV.Dönem Kent Konseyi Başkanlığına sunulan teklifler sonucu oy birliği ile  Burhan TUNÇ yeniden Başkanlığa seçildi.
  9) Meclis Başkanları Seçildi:
      1. Gençlik Meclisi Başkanı  :  Furkan SEVGA
      2.Kadın Meclisi Başkanı     :   Şeyma SARAÇ
      3.Yaşlılar Meclisi Başkanı  :   Saim GÜNGÖR
      4.Engelliler Meclisi Başkanı:  Gülçin ARDA   
10)Çalışma Gurubu Başkanları Seçildi:
 
     1.Halkla  İlişkiler ve Eğitim  Çalışma  Grubu        : Hüseyin DEMİR
     2.Restorasyon,Kentsel Dönüşüm ve Proje Gel.Çal.Grubu: M.Kemal ÖZDEMİR
     3.Ekonomi Çalışma Grubu (Turizm-Tic.-İstihdam)    : M.Fatih VARLIK
     4.Sağlık ve Spor Çalışma Grubu  :Vehbi ALTUNÇUL
     5.Sosyal İşler Doğal Afetlerle Mücadele Çalışma Grubu : M.Ender ANLI 
    6.Kültür ve Kentlik Bilincini Geliştirme Çalışma Grubu : Hikmet GÜNDÜZ
    7.Tüketici Haklarını Koruma ve Çevre Çalışma Grubu :İbrahim Hakkı GÜREL
    8.Zararlı Maddelerle Mücadele ve Asayiş Çalışma Grubu : Hüseyin ÖZTÜRK
 
11)Yürütmenin seçimi,
12)Sekreterya değişmediğinden herhangi bir seçim yapılmadı.
13)Seçilen Yeni Kent Konseyi Başkanı Burhan TUNÇ Teşekkür konuşması yaptı.
14)  Gelecek toplantının 2018  EKİM   ayı içerisinde    yapılması uygun görüldü.
15) Dilek ve temennilerle soru cevaplar oldu.
16) 4.Dönem I. Fatih Kent Konseyi toplantısı saat  20.30 da  kapanış oldu.

Paylaş: