TOPLANTILAR

1- 07.11.2018  günü saat 18.00 de  Fatih  Kent Konseyi Genel Kurulu, Ali  Emiri  Efendi Kültür Merkezi  Nikah  Salonunda toplandı. 90  üye çağırıldı, 49  genel kurul üyesi  ile toplantı başlatıldı.
 
1. Yoklama yapıldı.
2. Saygı Duruşu yapıldı ve İstiklal  Marşı okundu.
3. Fatih Kent Konseyi Başkanı Burhan TUNÇ açılış konuşmasını yaptı.
4. Fatih Kent  Konseyi Genel Sekreteri Veysel Karani YÜKSEL; Kent  Konseyinin  işleyişinin önemi ve geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı.
5. Fatih Kent Konseyi Yürütme Kurulunca kabul edilen; Çalışma Grup Başkanlarının ve Meclis  Başkanlarının geçmiş dönem projeleri ve Meclis Başkanlarının geçmiş dönem içindeki faaliyetleri ile gelecek döneme ilişkin projelerini sundular .
 
1.) HALKLA İLİŞKİLER ve EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU(HÜSEYİN DEMİR):     -_Ailede  Huzurlu Yaşam  projesini  seminerler halinde gerçekleştirdi.     
_Yeni dönemde, Fatihte mültecilerle sosyal uyum çalışması projesi 
 
2.)  KÜLTÜR ve KENTLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇAL. GUR): ) (HİKMET GÜNDÜZ)
 
- Bilinçli tüketici oluşturma  projesi.
- TV Dizilerinin halkımız üzerindeki etkisi projesi,
 
 
3.)ENGELLİLER MECLİSİ(Gülçin ARDA);Engelli ailelerinin karşılaştığı sorunları çözmede aile içi eğitim almaları  için profosyenel eğitimci ve sağlık danışmanlarıyla seminerler halinde hedef kitleye ulaşma projesi.
 
 4.)SAĞLIK VE SPOR ÇALIŞMA  GUR.(Doç.Dr.Vehbi ALTUNÇUL) 
 - Teknoloji bağımlılığının öğrenciye aile hayatına verdiği zararların önlenmesi.
 
 
5.)ZARARLI MADDELERLE MÜCADELE ve ASAYİŞ ÇALIŞMA GURUBU(Polat ÇAKMAK):
    - Fatihte sokakta kalan evsizler için sabit bir hamam yapılması projesi  .
 
 
 
6)SOSYAL İŞL.DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE ÇAL.GUR(M.Ender ANLI):
 
- Okullarda Temel İlk Yardım Projesi. (Deprem ve  yangın gibi afetlerde )      
   
      7)  YAŞLILAR MECLİSİ: (SAİM GÜNGÖR)
       -   Fatihteki yaşlılarımızla  gençlerimizi buluşturarak bilgi alışverişinde bulunulması projesi.
       -   Fatih ilçesinde yaşlılar kreşi projesi.
       -   Fatihimizde 90 yaş üzeri sanatçı yaşlılarımızı hatırlayıp ödüllendirme projesi.
 
      8.) GENÇLİK MECLİSİ:(FURKANCAN SEVGA)
        - Fatihte Lise düzeyindeki öğrenim gören dezavantajlı gençlere mentörlük projesi.(Alanında uzman rehber hocalar tarafından lise boyunca her anlamda ‘’coach’’ desteği almaları)
        - Bilgi paylaştıkça ,tecrübe aktardıkça çoğalır projesi.(Fatihte bulunan 15-25 yaş arası gençlerin,farklı alanlarda,alanında başarılı ve tanınmış kişilerle belli süre aralıklarında bir araya gelip,bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması.)
 
      8.)Gelecek toplantının 2019 MAYIS    ayı sonunda    yapılması uygun görüldü.
 
     10) Dilek ve temennilerle soru cevaplar oldu.
 
     11) 4.Dönem II. Fatih Kent Konseyi toplantısı saat  20.30 da  kapanış oldu.

Paylaş: