HABERLER

Fatih Kent Konseyi 2.Genel Kurul toplantısını yaptı

Fatih Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı Yoklama yapılarak başladı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Konsey başkanı ve Genel Sekreteri açılış konuması yaptı. 

Kent konseyinin çalışma grupları ve Meclislerin projelerinin Genel Kurula sunumu yaıldı. 

İlk olarak Sağlık ve Spor Çalışma Grubu başkanı Prof. Vehbi Altunçul söz aldı. Projesi Ağır metallerin vucutta atılması ile ilgili Halkın bilinçlendirilmesi  için çalışma yapılması. Genel Kurulca oy birliği ile Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi. 

2. Proje olarak Zararlı Maddelerle Mücadele ve Asayiş Çalışma Grubu Başkanı Ömer Aydın Spor klüplerine gelen öğrencilerin, kişilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için yapılan proje çalışmasını anlatacak.  Genel Kurulca oylanarak Belediye Meclisine sunuldu. 

3. Proje olarak Ekonomi ve Turizm  Çalışma Grubu başkanı Minia Fatih Projesini tanıttı. Genel Kurulca Belediye Meclisie sunulması uygun görülmedi, üzerinde biraz daha çalışılması öngürüldü. 

4.Proje Engelliler Tarihle Buluşuyor projesini Hediye Arat Kent konseyi üyelerine sundu. Belediye Meclsine sunulması öngörüldü.

5. Proje Kentsel Dönüşüm Restorasyon Kentsel Dönüşüm, Proje Geliştirme Grup Başkan Kemal Özdemir  ilk projesi olan Fatih'te Meyve baçeleri oluşturulması projesi. Proje Oy çokluğu ile kabul edildi. 

6. Proje Celal Kılıç tarafından  Kültür karıncaları projesini sundu. Proje Oy birliği ile kabul edilip Belediye Meclisine gönderilmesine karar verildi.

7. Proje Budanan ağaçlara kuşlukların  yerleştirilmesi. Proje Oy birliği ile kabul edildi.

8. Proje Süleymaniye Merdivenleri. Proje oy birliği ile kabul edildi. 

9. Proje Tüketici Haklarını koruma, Çevre Çalışma grubu Başkanı Hikmet Gündiz 3 proje sundu. 

ilki: Atık yağlar projesi 

10. Proje Naylon poşetlerin yasaklanması 

11. Proje Fatih büyük alanlarda halkın çevre bilincinin aşılanması için fotoğraf sergisi açılması.  bu 3 proje de oy birliği ile kabul edildi.

12. Proje Özürlüler Meclisi başkanı Ayhan Bahçeli tarafından  Deprem ve doğal afetlerde özürlüler projesini sundu, proje oy birliği ile kabul edildi.  

13. Proje yine Ayhan Bahçeli tarafından Engelsiz Fatih projesini sundu. Proje oy birliği ile kabul edildi. 

14. Proje Kadın Meclisi Başkanı Arzu Dayıoğlu, Meme Kanseri seminerleri projesini sundu. Proje oy birliği ile kabul edildi. 

Projelerin sunumunun ardından Gençlik Meclisi Başkanı Doğan Can Yeten Yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Paylaş: